gallery/su kaynakları-1
gallery/su kaynakları-2

Katılaşan su kalitesi standartları, Su ve Atık Su şirketlerini yeni arıtma teknolojisi ve süreçlerine yatırım yapmaya zorluyor

Su ve Atık Su şirketlerinin boruları yenilemek, arıtma tesislerini yenilemek ve genişletmek için sürekli olarak yatırım yapmaları gerekir.

Yeni altyapılara yatırım yapılmasını veya eski Su ve Atık Su tesislerinin yenilenmesini mümkün kılmak için işletim maliyetlerini (enerji, işçilik ve kimyasallar) azaltarak sermaye oluşturuyoruz.

Yılın 365 günü 7/24 temiz su temin etmek için güvenlik prosesleri ve siber saldırı riskinin kontrol edildiği/en aza indirildiği güvenli sistem ve şebekelere olan talep

Artık Su ve Atık Su altyapısını işletecek ve bakımını gerçekleştirecek yeni nesilleri desteklemek için tahmine dayalı analiz ve karar verme destek sistemleri gereklidir.